Cursus Liturgie van de Goede Week 2017-2018

De Chrismamis op woensdag in de Goede Week
De Chrismamis op woensdag in de Goede Week (foto: Jan Jaap van Peperstraten)

De liturgie van de Goede Week, die uitmondt in het Paasfeest, vormt het hart en de bron van heel het liturgisch jaar. In deze cursus gaan we dieper in op de achtergronden van wat we deze dagen vieren.

We ontdekken de rijkdom van iedere dag van de Goede Week. We zien hoe de plechtigheden zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld. En uiteraard staan we stil bij de betekenis voor ons vandaag.

De cursus is bedoeld voor iedereen die belang­stelling heeft voor het geloof van de katholieke Kerk en er meer van wil weten. De cursus wordt gehouden door broeder Adri Kortekaas osb van de Abdij van Egmond tijdens zes bijeen­komsten in de periode van oktober 2017 t/m april 2018 in de Tiltenberg te Vogelenzang.

Data

vrijdag 13 oktober 2017 10.15 - 12.45 uur
donderdag 8 februari 2018 11.55 - 15.10 uur (pauze 12.45 - 13.35 uur)
vrijdag 9 februari 2018
14.25 - 16.00 uur
zaterdag 10 februari 2018 13.35 - 15.10 uur
zaterdag 3 maart 2018 13.35 - 16.00 uur
zaterdag 7 april 2018 10.15 - 11.50 uur

Details

cursusleiding: A. Kortekaas osb
cursusbijdrage: € 75,- per persoon
formulier: Formulier cursus Liturgie van de Goede Week