Toeleiding tot pastoraal werker

Voor toekomstige pastoraal werkers is er een speciaal toeleidings­programma, waardoor zij met een beperkt programma in drie jaar tijd hun theologiestudie enigszins kunnen aanvullen, geestelijke vorming kunnen ontvangen en kennis kunnen maken met de diensten van het bisdom Haarlem.

Dit programma wordt op maat samengesteld.

Tevens is er voor pastoraal werkers een programma voortgezette vorming