Verdieping in het katholieke geloof

De YouCat (catechismus voor jongeren)
De YouCat (catechismus voor jongeren)

In een aantal bijeenkomsten zullen vragen en antwoorden rond grote thema’s uit het katholieke geloof worden besproken aan de hand van YouCat, Catechismus voor jongeren (en de Catechismus van de Katholieke Kerk).

Bedoeld voor

Iedereen die belang­stelling heeft voor het geloof van de katholieke Kerk en er meer van wil weten.

Cursusleiding

De cursus wordt gegeven door Drs. D. Wienen, Studieprefect van Theologisch Instituut Sint-Bonifatius.

Programma

10.15 uur Aanvang
12.45 uur Einde
13.00 uur middagmaal

Cursusbijdrage

Voor kostendekking wordt een bijdrage gevraagd van € 75,-
Na aanmelding ontvangt u een rekening.

Cursusmateriaal

De cursisten dienen zelf een exemplaar van Youcat Nederlands : Jongerencatechismus van de katholieke kerk, Tielt : Lannoo, 2011. - 302 p. - ISBN 978 90 209 9546 6 aan te schaffen.

Inschrijven