Diaken Erik Sengers behaalt Licentiaat

gepubliceerd: dinsdag, 15 maart 2016

Op woensdag 9 maart 2016 heeft diaken Erik Sengers uit handen van prof. dr. Marcel Sarot, decaan van de Tilburg School of Theology (links), het diploma Sacrae Theologiae Licentiatus uitgereikt gekregen.

Hij kreeg dit diploma voor de vakken die hij voor zijn studie ten behoeve van het diakonaat gehaald heeft aan opleidings­centrum De Tiltenberg en voor zijn boek Caritas-Naasten­liefde en liefdadigheid in de diaconia van de kerk (uitg. Eburon), dat als licentiaatsscriptie werd erkend. Op de foto wordt bekeken of alle gegevens goed zijn overgenomen, wat het geval was.

Het licentiaatsdiploma is een opmaat voor het volgende academische diploma dat Erik binnenkort zal halen. Zijn langlopende onderzoek naar de socioloog en bisschop van Haarlem Aengenent is geaccepteerd als proef­schrift aan dezelfde faculteit en zal op 24 juni in Tilburg verdedigd worden.

Op 29 juni zal het boek worden ge­presen­teerd tijdens een boek­presen­tatie op De Tiltenberg. Nadere informatie daarover volgt en zal eveneens worden geplaatst op de website van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk: