Navorming 2016-2017

Eerste informatie

gepubliceerd: vrijdag, 2 september 2016
Navorming 2016-2017

In afwachting van de gedrukte en digitale gids voor de navorming van priesters, diakens en catechisten, de zgn. Willibrorddagen op de eerste maandag van de maand, geven wij hier alvast enkele informatie.

Data: de maandagen 3 oktober 2016, 7 november 2016, 5 december 2016, 6 februari 2017, 6 maart 2017, 3 april 2017, 1 mei 2017, 5 juni 2017.

Plaats: De navorming gaat daar in het Heiligdom van Heiloo (Adres: Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo), behalve op 7 november op de Tiltenberg.

Programma

De eerste maandagen: priesters van de laatste vijf wijdingsjaren en de priester­studenten van het pastorale jaar worden geacht deel te nemen aan het programma van de eerste maandagen; zij worden dan ook verzocht deze dagen voor het gehele jaar in hun agenda te reserveren.

11.00 uur - ontvangst
11.30 uur - Rozenhoedje in de Genadekapel
12.10 uur - blok 1
13.45 uur - middaggebed
14.00 uur - lunch
15.15 uur - blok 2
16.45 uur - gesprek met de Bisschop/Willibrordlezing
18.00 uur - H. Mis
19.00 uur - buffet

Om 17.45 uur - na het gesprek met de Bisschop - is de vormingsdag afgelopen; ieder is echter van harte uitgenodigd voor de aansluitende vespers met Eucharistie­viering en is welkom om met de Bisschop te concelebreren en aan het aansluitende buffet deel te nemen.

Willibrordlezing 3 oktober 2016

De Willibrordlezingen vangen aan om 16.45 uur, op de eerste maandagen van de maand, en zijn bedoeld voor de priester­studenten; voor sommige lezingen worden ook de diakenkandidaten en de kandidaat pastoraal werkers uitgenodigd. Tijdens deze lezing vindt het gesprek plaats van de Bisschop met de jonge priesters en met degenen die in het pastorale jaar zijn.

Docenten, alsmede priesters en diakens die langer dan vijf jaar zijn gewijd, zijn eveneens uitgenodigd de Willibrordlezing bij te wonen. Ook reeds gezonden pastoraal werkers en catechisten worden voor verschillende lezingen uitgenodigd.