Nieuwe websites seminarie en Bonifatiusinstituut

Toegang ook via tiltenberg.org

gepubliceerd: woensdag, 22 februari 2017

De nieuwe websites van het Willibrord­seminarie en het Sint Bonifatius­instituut zijn actief. De website Tiltenberg.org is een portal geworden die toegang geeft tot verschillende websites die met het bisdom Haarlem-Amsterdam verbonden zijn. Nu wordt ook Arsacal onderhanden genomen!

De nieuwe opzet van de websites is natuurlijk het gevolg van het feit dat wij mensen af en toe iets nieuws willen, maar hier speelt nog iets meer mee: in de nieuwe opzet zijn de websites mobiel compatible en de verhuizingen binnen het bisdom maakten het ook nodig om eens naar de opzet van de websites te kijken.

Sint Bonifatius­instituut

Op de Tiltenberg in Vogelenzang bevinden zich de bisdomkantoren en het Sint Bonifatius­instituut, dat een Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen is. In deeltijd kunnen studenten hier een baccaluareaat en licentiaat in de godsdienst­weten­schappen behalen. Na twee jaar part-time studie wordt bovendien ter afsluting een basisdiploma uitgereikt.

Groot­seminarie St. Willibrord

Het groot­seminarie is verhuisd van de Tiltenberg naar het Diocesaan Heiligdom in Heiloo. Het aan St. Willibrord toegewijde seminarie bevindt zich in de gebouwen van het Diocesaan centrum (Juliana­klooster) aan de Hoogeweg 65 te Heiloo, direct naast het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Portal

Portal Tiltenberg.org

Via de portal van www.tiltenberg. org heeft men toegang tot de sites van deze instituten, tot de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam, van het Centrum voor de Sociale leer van de Kerk en van Arsacal. Ook blijft daar het getijdengebed te downloaden of kan men de app installeren.

Neem dus eens een kijkje op: