Grote belangstelling voor open dag

gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2017

Op zaterdag 20 mei hielden we een open dag voor mensen die kennis willen maken met de theologische opleiding die daar geboden wordt. Ruim twintig geïnteresseerden waren gekomen om deze deeltijdstudie te proeven.

Het Sint Bonifatius­instituut biedt een kerkelijk erkende opleiding, verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit in Rome. Het is een hoger instituut voor godsdienst­weten­schappen waar een baccalaureaat en licentiaat kunnen worden behaald, maar het is mogelijk te beginnen met een basis­cursus van twee jaar waarvoor een certificaat wordt gegeven of een minor-opleiding te doen waarvoor eveneens een certificaat wordt verstrekt. Geleidelijk kan men dus zien of het gewenst is de opleiding uit te bouwen tot een compleet baccalaureaat.

De geïnteresseerden konden een college bijwonen, dit jaar een deel van de inleidings­cursus die ik geef over het tweede Vaticaans concilie. Daarna was er een informatie­bijeen­komst en natuurlijk konden de gasten meedoen met de Eucharistie­viering en het gebed.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.