Afscheid spirituaal Sint Bonifatius-instituut

Pater Beckers vertrekt naar Australiƫ

gepubliceerd: zondag, 25 juni 2017
Toespraak studieleider drs. Diederik Wienen
Toespraak studieleider drs. Diederik Wienen
Afscheid spirituaal Sint Bonifatius-instituut
(foto: P.J. Frankenhuizen)

Zaterdag 24 juni namen studenten van het Sint Bonifatius­instituut afscheid van spirituaal pater Bart Beckers S.J. die in Australië aan zijn tertiaat gaat beginnen, een jaar van vooral geestelijke verdieping dat in de sociëteit van Jezus (Jezuïeten) is voorzien. De spirituaal neemt een belangrijke plaats in de opleiding in.

In het dankwoordje heeft Mgr. Hendriks er met name aan herinnerd dat de verbinding tussen geloof en theologie in het Sint Bonifatius-instituut wezenlijk is. Studenten kunnen aan dit hoger instituut van godsdienst­weten­schappen in deeltijd op verschillende niveau's theologie studeren, tot en met het baccalaureaat en licentiaat toe, maar tegelijk betekent de opleiding een geloofsweg: de dag begint met laudes en Eucharistie, ook de vespers worden gebeden, er zijn stille dagen en er is geestelijke begeleiding, kortom: de studie van de theologie is nauw verbonden met een geloofverdieping, want zonder die verdieping missen we de kern. De spirituaal die geestelijk begeleider is, vervult dan ook een wezenlijke rol in het instiutuut.

Pater Bart Beckers heeft deze rol de afgelopen drie jaar met trouw en toe­wijding vervuld. Daaraan herinnerde studieleider drs. Diederik Wienen, die de prettige samen­werking prees. Maar hij vertrekt dus nu naar Australië waar hij in Melbourne het tertiaat zal volgen. Van harte wensen we hem veel zegen toe en een mooie tijd, ‘down under’!

(bron: www.arsacal.nl)