Baccalaureaatsexamens voor negen van onze studenten

gepubliceerd: donderdag, 17 september 2015
Baccalaureaatsexamens voor negen van onze studenten

Op 8 oktober a.s. vinden er weer baccalaureaats­examens plaats op de Tiltenberg. Vijf studenten (Jan-Jaap van Peperstraten, Eli Stok, Broeder Steve Purperhart osb, Mariusz Momot en Andrea Geria) van het Filosofisch-Theologisch Instituut Sint Willibrord ten dienste van de priester­opleiding en vier studenten van het St. Bonifatius­instituut (Bart Jansen, Gert-Jan van der Wal, Elisabeth Peters en Annelies Cremers) zullen, Deo volente, hun baccalaureaats­examens in respectievelijk de Theologie en de Godsdienst­weten­schappen met goed gevolg afronden.

Dit examen en het uitreiken van de daarbij horende weten­schappelijke graden wordt mogelijk gemaakt door de jarenlange affiliatie van deze beide instituten met de Pauselijke Lateraanse universiteit.

Wij wensen al onze studenten veel studieijver en succes!