De meest actuele nieuwsberichten:

Open Dag St. Bonifatius Instituut 2024
Zaterdag 8 juni - 9.00 uur - De Tiltenberg Vogelenzang
gepubliceerd: dinsdag, 30 april 2024
Op zater­dag 8 juni 2024 or­ga­ni­seert het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius weer een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Maak kennis met de ver­schil­lende studie en cursus moge­lijk­he­den. Kom naar de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring; het pro­gram­ma van de Open Dag begint om 10.30 uur.


Cursus assistent in de liturgie voorjaar 2024
gepubliceerd: woensdag, 6 maart 2024
Dit voor­jaar or­ga­ni­seert het Boni­fa­tius­in­sti­tuut weer een li­tur­gische cursus. Deze cursus is bedoeld voor geïn­te­res­seer­den, die assis­te­ren binnen de diverse vormen van de li­tur­gische vie­rin­gen van Eucha­ris­tie, woord- en gebed, doop, huwe­lijk of uit­vaart.


Geslaagde eerste alumnidag Fotoreportage Video
gepubliceerd: maandag, 4 maart 2024
Zater­dag maart vond de eerst alumni­dag van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut plaats. Een en­thou­siaste groep van zo’n 35 oud-stu­den­ten kwam naar het ver­trouwde gebouw bij De Tilten­berg om elkaar te ont­moe­ten en erva­ringen uit te wisselen.


Alumnidag Sint-Bonifatiusinstituut
Zaterdag 2 maart - 10.00 uur - De Tiltenberg Vogelenzang
gepubliceerd: donderdag, 15 februari 2024
Het is zover! Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut bestaat al ongeveer 20 jaar en we vin­den het hoog tijd voor het or­ga­ni­se­ren van een Alumni­dag voor oud-stu­den­ten en stu­den­ten die zo goed als af­ge­stu­deerd zijn. De dag zal plaats vin­den op zater­dag 2 maart op de ver­trouwde locatie op De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang van 10.00 tot 14.00 uur.


Drie studenten leggen baccalaureaatsexamen af Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 21 oktober 2023
Voor het Boni­fa­tius­in­sti­tuut was don­der­dag 19 ok­to­ber jl. een be­lang­rijke dag. Drie stu­den­ten deden die dag hun bac­ca­lau­reaats­exa­men en sloten daar­mee hun studie aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut af: Lisette de Block, Evert Florijn en Patrick Gunther pre­sen­teer­den en verde­dig­den hun scriptie en gingen in op vragen over theo­lo­gische thema’s, waarop ze zich had­den voor­be­reid.
za, 5 aug 2023Studiegids Bonifatiusinstituut 2023/2024
wo, 26 apr 2023Open Dag Sint-Bonifatiusinstituut
wo, 1 mrt 2023Nieuwe cursus voor lectoren
vr, 4 nov 2022Meeloopdag in kader Roepingenweek
vr, 7 okt 2022Licentiaat voor Bas Leijtens Fotoreportage
wo, 24 aug 2022Opening nieuw studiejaar
di, 26 jul 2022Studiegids Bonifatiusinstituut 2022/2023
vr, 6 mei 2022Open Dag Sint-Bonifatiusinstituut
ma, 7 mrt 2022Cursus Assistent in de liturgie
ma, 11 okt 2021Baccalaureaatsexamen Wim Balk met lof
di, 31 aug 2021Studiejaar geopend
vr, 23 jul 2021Studeren aan het Bonifatiusinstituut
zo, 4 jul 2021Diploma’s uitgereikt
do, 27 mei 2021Open Dag
wo, 26 mei 2021‘Antiquum Ministerium’
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKActiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuw op RKDocumenten.nl