De meest actuele nieuwsberichten:

Baccalaureaatsexamen Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020
Het bac­ca­lau­reaats­exa­men van onze stu­den­ten Raquel Geerman en Hans van den Heuvel heeft op woens­dag 7 no­vem­ber plaats­ge­von­den. Na het toelichten van hun scripties over Maria in Lumen Gentium, het do­cu­ment van Vaticanum II over de Kerk, en De theo­lo­gie van de dood in het denken van Karl Rahner, wer­den de stu­den­ten ‘aan de tand’ gevoeld over een thema dat hun door loting was toegewezen.


Opening studiejaar
Zaterdag 5 september 2020
gepubliceerd: vrijdag, 4 september 2020
Op zater­dag 5 sep­tem­ber opent het Boni­fa­tius­in­sti­tuut het studie­jaar van de theo­lo­gie­oplei­ding met een Eucha­ris­tie­vie­ring op De Tilten­berg. Hoofd­cele­brant van de Eucha­ris­tie­vie­ring is de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. J. Hendriks.


Studiegids 2020 / 2021
gepubliceerd: zaterdag, 1 augustus 2020
Bij aan­vang van het nieuwe studie­jaar presen­te­ren we de nieuwe Studiegids 2020 / 2021. Dit is de de­fi­ni­tieve versie ter ver­van­ging van de eer­der ge­pu­bli­ceerde versie die nog aan­vul­lingen behoefde.


Geslaagde virtuele Open Dag Video
En meer informatie over Het Bonifatiusinstituut
gepubliceerd: maandag, 4 mei 2020
Zater­dag 2 mei 2020 vond een online Open Dag van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut plaats via de live­stream van de Ka­the­draal Sint Bavo in Haar­lem. De Open Dag had na­tuur­lijk een heel ander karakter dan wanneer deze op De Tilten­berg gehou­den was tij­dens een gewone college­dag. Toch von­den veel mensen het een mooie erva­ring bleek uit reacties en uit een behoor­lijk aantal kijkers naar de live­stream.


Online Open Dag Video
Zaterdag 2 mei - 10.30 tot ~12.30 uur
gepubliceerd: woensdag, 29 april 2020
Door het corona­vi­rus or­ga­ni­seert het Boni­fa­tius­in­sti­tuut dit jaar in plaats van een fysieke een Online Open Dag op zater­dag 2 mei via de live­stream van de ka­the­draal.
di, 21 apr 2020Op zoek naar jouw bestemming?
do, 16 apr 2020Kennismaken met het Sint Bonifatiusinstituut
za, 25 jan 2020Liturgische cursus voorjaar 2020
vr, 25 okt 2019Verlenging affiliatie met de PUL
wo, 2 okt 2019Een heuglijke dag! Fotoreportage
ma, 26 aug 2019Studiegids 2019-2020
do, 11 jul 2019Diederik Wienen over het Bonifatiusinstituut
di, 7 mei 2019Welkom op het Sint Bonifatiusinstituut
vr, 29 mrt 2019Feestelijke diploma-uitreiking
za, 9 mrt 2019Sint Bonifatiusinstituut houdt Open Dag
wo, 5 dec 2018Twee liturgische cursussen
wo, 24 okt 2018Samenwerking Sint-Bonifatiusinstituut
wo, 24 okt 2018Voortgezette vorming diakens en catechisten
ma, 8 okt 2018Studiedag Roepingenpastoraat
wo, 26 sep 2018Dr. J. Vijgen benoemd in Pauselijke Academie
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl