De meest actuele nieuwsberichten:

Studiegids Bonifatiusinstituut 2023/2024
gepubliceerd: zaterdag, 5 augustus 2023
De voor­be­rei­dingen voor het nieuwe college­jaar lopen. Een be­lang­rijk moment is dat we de nieuwe studiegids kunnen presen­te­ren voor het studie­jaar 2023/2024. De eerste college­dag zal plaats­vin­den op zater­dag 3 sep­tem­ber op De Tilten­berg.


Open Dag Sint-Bonifatiusinstituut
Zaterdag 10 juni - 9.00 uur - Vogelenzang
gepubliceerd: woensdag, 26 april 2023
Op zater­dag 10 juni 2023 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang.


Nieuwe cursus voor lectoren
Vanaf 6 mei - Vier zaterdagmiddagen - Vogelenzang
gepubliceerd: woensdag, 1 maart 2023
In mei bie­den wij weer een cursus aan voor lectoren in ons bisdom. Graag nodigen we geïn­te­res­seer­den uit om vanuit hun pa­ro­chie hier aan­deel te nemen.


Meeloopdag in kader Roepingenweek
gepubliceerd: vrijdag, 4 november 2022
In het kader van het dio­ce­saan pro­gram­ma voor de roe­pingenweek van 6 t/m 12 no­vem­ber is het moge­lijk om een dag mee te lopen op het semi­na­rie. Op de site Volgjeroe­ping.nl vind je daarover meer in­for­ma­tie.


Licentiaat voor Bas Leijtens Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 7 oktober 2022
Op woens­dag 5 ok­to­ber mocht Bas Leijtens, diaken van het bisdom ’s-Hertogen­bosch, zijn studie succes­vol afron­den. Nadat hij eer­der aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut het Bac­ca­lau­reaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen had behaald, mocht hij nu het laatste puzzel­stukje leggen voor het behalen van de groot Licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen.
wo, 24 aug 2022Opening nieuw studiejaar
di, 26 jul 2022Studiegids Bonifatiusinstituut 2022/2023
vr, 6 mei 2022Open Dag Sint-Bonifatiusinstituut
ma, 7 mrt 2022Cursus Assistent in de liturgie
ma, 11 okt 2021Baccalaureaatsexamen Wim Balk met lof
di, 31 aug 2021Studiejaar geopend
vr, 23 jul 2021Studeren aan het Bonifatiusinstituut
zo, 4 jul 2021Diploma’s uitgereikt
do, 27 mei 2021Open Dag
wo, 26 mei 2021‘Antiquum Ministerium’
wo, 20 jan 2021Overlijden van Gerard Wilkens sj
za, 10 okt 2020Baccalaureaatsexamen Fotoreportage
vr, 4 sep 2020Opening studiejaar
za, 1 aug 2020Studiegids 2020 / 2021
ma, 4 mei 2020Geslaagde virtuele Open Dag Video
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKActiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuw op RKDocumenten.nl