Activiteiten

zaterdag 08
jun 9.00 uur
Open Dag St. Bonifatius Instituut 2024
Zaterdag 8 juni - 9.00 uur - De Tiltenberg Vogelenzang
Op zater­dag 8 juni 2024 or­ga­ni­seert het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius weer een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Maak kennis met de ver­schil­lende studie en cursus moge­lijk­he­den. Kom naar de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring; het pro­gram­ma van de Open Dag begint om 10.30 uur.