Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “studieprogramma”

nieuws - maandag, 27 augustus 2018
Nu het nieuwe studiejaar van het St. Bonifatiusinstituut voor de deur staat (de eerste colleges vangen aan op 1 september), is de volledige en definitieve studiegids voor het jaar 2018-2019 verschenen.nieuws - dinsdag, 9 januari 2018
Het Grootseminarie St. Willibrord van Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert i.s.m. Gastenhuis/ conferentiecentrum Onze Lieve Vrouw ter Nood een Studiedag over Nieuwe Evangelisatie op maandag 19 februari 2018 te Heiloo. Spreker is Dr. Ralph Martin.docs - vrijdag, 6 oktober 2017nieuws - donderdag, 31 augustus 2017
Aan de vooravond van het nieuwe studiejaar van het St. Bonifatiusinstituut, dat op zaterdag 2 september (major en minor) van start zal gaan, publiceren wij het definitieve studieprogramma.info - zondag, 31 juli 2016
Eind 1998 werd een begin gemaakt met de opleiding van permanente diakens, catechisten en andere gelovigen die hun theologische kennis willen verdiepen en meestal ook binnen de kerk werkzaam en dienstbaar willen zijn.info - vrijdag, 1 juli 2016
Het ambt van diaken vinden we al in de jonge kerk. De twaalf apostelen lieten zeven mannen ‘van goede faam, vol van geest en wijsheid’ door handoplegging en gebed delen in hun taak om de behoeftigen in de christelijke gemeenschap te ondersteunen. In hen heeft de traditie de eerste diakens gezien. We zien diakens in het Nieuwe Testament mensen binnenleiden in het geloof door de Blijde Boodschap te verkondigen en het doopsel toe te dienen. De zorg voor armen en zwakkeren heeft van oudsher tot het werkveld van de diaken behoord. In de kerk staat hij voor de zorg van de christelijke gemeenschap voor mensen in nood. In de samenleving getuigt hij door zijn woord en zijn leven van het geloof.docs - vrijdag, 1 juli 2016info - vrijdag, 1 juli 2016
Het studieprogramma van de diakenopleiding.info - vrijdag, 1 juli 2016
Bla.docs - woensdag, 1 juli 2015docs - dinsdag, 1 juli 2014docs - maandag, 1 juli 2013docs - zondag, 1 juli 2012De Tiltenberg biedt nu ook bachelordiploma voor leken
nieuws - woensdag, 21 januari 2009
Het Sint Bonifatiusinstituut van De Tiltenberg is door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs in Rome goedgekeurd. Het instituut is verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit, waarmee eerder de Priesteropleiding St. Willibrord al was geaffilieerd. Een en ander houdt in dat deze opleiding van diakens, catechisten en andere medewerkers in het pastoraat door Rome is erkend en dat de Lateraanse Universiteit toezicht houdt op het studieprogramma.