Cursus voor assistenten in de liturgie

Deze cursus is bedoeld voor hen, die assisteren binnen de diverse vormen van de liturgische vieringen van Eucha­ris­tie, woord- en gebed, doop, huwelijk of uitvaart.

De cursus is ook zeer nuttig voor hen, die zorg dragen voor de vorming van misdienaars en voor degenen, die in aanmerking komen voor de zending van buitengewoon bedienaar van de Heilige Communie. Deze zending is bedoel voor hen die de ziekencommunie verzorgen of in buitengewone omstandigheden in een eucha­ris­tie­viering communie uitreiken. De assistenten zijn in de vieringen niet de eindverant­woor­de­lijke, maar vervullen een dienende rol ten opzichte van de celebrant en de aanwezige gelovigen.

Het betreft vier bijeenkomsten met als thematiek:

  1. Eucha­ris­tie
  2. Ziekencommunie
  3. Doop, Huwelijk
  4. Uitvaart

Deze cursus staat open voor hen, die door hun pastoor/ pastor hiertoe worden voorgedragen.

Het betreft vier bijeenkomsten welke gegeven worden door pastoor F. Bunschoten en vicaris G. Bruggink.

Data

  • 6 april 2019 - 14.00-16.00 uur
  • 4 mei 2019 - 14.00-16.00 uur
  • 25 mei 2019 - 14.00-16.00 uur
  • 22 juni 2019 - 14.00-16.00 uur

Details

cursusleiding: Pastoor F. Bunschoten en vicaris G. Bruggink
locatie: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, Vogelenzang
cursusbijdrage: € 25,- per persoon (inclusief cursus­ma­te­riaal)
formulier: Formulier cursus assistent in de liturgie 2019