Bibliotheek

Bibliotheek

Met een open blik op kerk, wereld en maat­schappij, diverse ont­wik­ke­lingen op vlak van filosofie, theologie, geloof en spiri­tua­li­teit staat de bibliotheek in dienst van de belangrijkste opdracht van het groot­semi­narie: de priester­oplei­ding van het bisdom Haarlem, de vorming van diakens, pastoraal werkers en catechisten.

De bibliotheek is gelokaliseerd in de gloednieuwe vleugel van het hoofd­ge­bouw van de Tiltenberg. Het is een ‘levende bibliotheek’ zoals u kan merken aan de aanwinsten. De collectie is volledig geautomatiseerd en ontsloten door middel van het bibliotheeksysteem Bidoc (www.bidoc.be). Ze is voorlopig enkel consulteerbaar in de bibliotheek. Momenteel worden verdere stappen ondernomen in het ontsluiten van de collectie.

De bibliotheek en leeszaal is enkel toegankelijk op afspraak. Begonnen als een bescheiden huisbibliotheek, opgebouwd uit private giften, heeft de collectie zich sinds 1998 tot een kleinschalige academische bibliotheek ontwikkeld en dit vooral door toedoen van het verkrijgen van een aanzienlijk deel van de bibliotheek van het voormalige UTP te Heerlen.

Op deze pagina kan u meer informatie vinden over de tijd­schriften, de aanwinsten, electronische bronnen en literatuurlijsten.

Tijd­schriften Bibliotheek Tiltenberg

 • Acta Apostolica Sedis
 • Analecta Bisdom Haarlem
 • Anthropotes
 • Apollinaris
 • Benedictijns Tijd­schrift
 • Biblica
 • Collationes
 • Communio. Inter­nationaal katholiek tijd­schrift
 • Doctor Communis
 • Ephemerides Liturgicae
 • Eucha­ris­tie en geestelijk leven
 • Forum Katholische Theologie
 • RKKerk + Kerkelijke documentatie
 • Ius Ecclesiae
 • Lateranum
 • L'Osservatore Romano (weekly edition)
 • Notitiae
 • Nova & Vetera (Engl. Edit)
 • Tijd­schrift voor Theologie
 • Tijd­schrift voor Liturgie
 • Seminarium
 • Schrift
 • Studia Canonica
 • Trajecta
 • Vereniging voor Latijnse Liturgie - Bulletin

Aanwinsten

Regelmatig wordt een lijst van de recente aanwinsten gepubliceerd.
(deellijsten zijn per jaar gebundeld in één pdf)

Electronische bronnen

Op de website van het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord staat een lijst met vrij toegankelijke bronnen op het Internet voor de studie van de filosofie, theologie, kerkelijk recht en aanverwante disciplines.

Literatuurlijsten

Deze literatuurlijsten bevatten een thematische selectie van titels aanwezig in de bibliotheek.

 • Paus Johannes Paulus II - Karol Wojtyla
 • Paus Benedictus XVI - Joseph Ratzinger
 • Mariologie