Cursussenoverzicht

Cursussenoverzicht

Naast de ver­schil­lende opleidingen worden er op de Tiltenberg ook verscheidene cursussen, seminars, workshops en dergelijke gegeven.

De cursussen vinden plaats op De Tiltenberg, het centrum voor kerkelijke opleidingen van het bisdom Haarlem-Amsterdam, en zijn bedoeld voor iedereen die zich actief voor de Kerk inzet in zijn of haar parochie of op een andere plaats. Centraal in de cursussen staat geloofsverdieping en kennisoverdracht, maar ook het communiceren van het eigen geloof aan anderen zal, afhankelijk van de cursus, ruimschoots aan bod komen.

De cursussen staan daarom open voor iedereen die actief is betrokken bij de Kerk, al wordt voor sommige een aanbevelingsbrief van de eigen pastoraal verant­woor­de­lijke gevraagd. Wellicht is uw parochie bereid bij te dragen in de kosten van een cursus.

Informatie over de afzonderlijke cursussen vindt u in het hoofdmenu onder ‘cursussen’, waar u ook voor iedere cursus een aanmeldings­for­mu­lier kunt downloaden.

Ook als u theologie wilt studeren kan dat op de Tiltenberg, waar u aan het Theologisch Instituut Sint Bo­ni­fa­tius een bac­ca­lau­reaat en een licentiaat kunt behalen.