Drs. B. Hartmann

Drs. B. Hartmann
Per de­cem­ber 2012 is Drs. Ben Hartmann benoemd tot se­cre­ta­ris-generaal van het bisdom Breda

Kerkge­schie­de­nis

Publi­ca­ties

  • De mar­te­la­ren van Gorcum, Colomba, Oegst­geest, 2009, 80 p.
  • De mar­te­la­ren van Gorcum: heiligen van de Lage Landen, in: Communio : Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift, 34 (2009)3-4, 208-218.
  • De mar­te­la­ren van Roermond, Colomba, Oegst­geest, 2009, 180 p.
  • Een moderne devotie voor de Eucha­ris­tie, in: Communio. Inter­na­tio­naal katho­liek tijd­schrift 33 (2006) 413-417
  • Inlei­ding in: Guilelmus Estius, Historiae martyrum Gorcomiensium, Facsimile-uitgave van de oor­spron­ke­lijke Latijnse uitgave ver­sche­nen te Douai in 1603, Latijn-Neder­lands, Roermond : X-CAGO, 2005.