Getijdengebed

Getijdengebed

Bij ‘getijden­ge­bed’ denkt u misschien aan een rijk versierd boek van eeuwen geleden, of aan kloosters, mummelende monniken, metten en lauden. Misschien weet u niet dat het getijden­ge­bed dagelijks over de hele wereld wordt gebeden door priesters, diakens, seminaristen en leken. Thuis, maar ook in kerken en kapellen. Wie daaraan deelneemt, beseft niet meteen dat hij zo een gebedstraditie voortzet die teruggaat tot de eeuwen voor Christus.

Wie het getijdeen­ge­bed wel eens heeft gebeden met het brevier in de hand, weet dat het soms best een zoekplaatje kan zijn. Voor het gemak is een speciale website opgezet en voor mobiele apparaten een app ontwikkeld. Zowel voor het gebruik van het getijden­ge­bed op de website als de app is een wachtwoord vereist. Het wachtwoord kan worden opgevraagd met een e-mail aan:

Getijden­ge­bed website

Voor gebruik op de computer is een website opgezet waarmee eenvoudig de getijden­ge­beden kunnen worden gevolgd. Voor gebruik is geen installatie vereist, het kan gewoon via een internetbrowser worden gevolgd. Ook op mobiele apparaten zonder app kan de website worden gebruikt.

Getijden­ge­bed app

Op Koningsdag 27 april 2015 heeft Mgr. Punt met een druk op de knop de nieuwe Getijden­ge­bed app be­schik­baar gesteld. De makers van de app, Marco van 't Klooster, Ignas Tilma en Teun Warnaar hebben de moge­lijk­he­den van de app ge­pre­sen­teerd aan de Bisschop.

Introductievideo

Mobiele apparaten

Met deze nieuwe app kan het getijden­ge­bed worden gebeden vanaf een smartphone of tablet, ook als het internet tijdelijk niet be­schik­baar is. De app is te vinden in de Google Play store en in de App Store van Apple. Het getijden­ge­bed blijft daarnaast ook be­schik­baar op de website van de Tiltenberg.

Google Play Apple app store

Kerk en IT

Kerk en ITDe app is ontwikkeld in samen­wer­king met Marco van ’t Klooster van het non-profit bedrijf Kerk en IT.