Het Theologisch Instituut St. Bonifatius

Het Theologisch Instituut St. Bonifatius

Eind 1998 werd een begin gemaakt met de opleiding van permanente diakens, catechisten en andere gelovigen die hun theologische kennis willen verdiepen en meestal ook binnen de kerk werkzaam en dienstbaar willen zijn.

De opleiding is onder de bescherming van Sint-Bonifatius († 754) gesteld, die net als Sint-Willibrord en enige tijd met hem samen, werkte aan de evangelisatie van de Lage Landen. De zesjarige opleiding vindt om de paar weken op zaterdagen en tijdens enkele studieweken plaats. De twee eerste jaren vormen een soort basis-cursus. Voorts bestaat de mogelijkheid een verkorte opleiding te doen.

Hoger instituut voor godsdienst­weten­schappen

Het Theologisch Instituut Sint-Bonifatius of kortweg ‘Het Bonifatius­instituut’ volgt het programma van een kerkelijk hoger instituut voor godsdienst­weten­schappen. Het biedt op deze wijze een mogelijkheid om theologie te studeren aan mensen die volledig werkzaam zijn. Daarnaast wordt een geestelijke vorming geboden door het gezamenlijk gebed en Eucharistie, door geestelijke begeleiding, retraites en bezinningsdagen.

De vorming tot het diaconaat staat ook voor gehuwde mannen open; de catechisten - vrouwen en mannen - volgen nagenoeg dezelfde opleiding.

Naast het gewone studie­programma bestaat de mogelijkheid afzonderlijke cursussen en modules te volgen.

Pauselijke Lateraanse Universiteit

Sinds 15 november 2008, het feest van de kerkleraar Albertus de Grote O.P., biedt het Sint Bonifatius-instituut aan eveneens een erkende kerkelijke opleiding in de godsdienst­weten­schap die met de Pauselijke Lateraanse Universiteit verbonden is. Deze affliatie werd op 17 januari 2014 opnieuw voor een periode van vijf jaar verlengd.

Informatie over de opleidingen en cursussen aan het Sint Bonifatius-instituut vind u in het menu bovenaan deze website. 

 

Groepsfoto van studenten van het Bonifatiusinstituut