Cursus voor lectoren

De taak van lector/ lectrice vraagt om een goede toerusting en voor­be­rei­ding. Vele dames en heren in ons bisdom hebben de bijzondere taak op zich willen nemen om het Woord van God in een eerste en/of tweede lezing zó voor te dragen dat anderen er door worden geraakt en desgewenst een over­we­ging te verzorgen.

Het is de Kerk er alles aan­ge­le­gen dat dit gedaan wordt vanuit een gelovige levenshouding, met een gedegen kennis van de heilige Schrift en met een goede voordracht en dictie. Op veel plaatsen draagt de lector/lectrice ook zorg voor de tussenpsalm, de voorbeden en de mis/ gebeds­in­ten­ties. Ook hiervoor worden nuttige hand­rei­kingen meegegeven.

Deze cursus staat open voor hen, die door hun pastoor hiertoe worden voorgedragen.

Data en Locatie

  • 2 februari 2019 - 14.00 -16.00 uur
  • 23 februari 2019 - 14.00 -16.00 uur
  • 2 maart 2019 - 14.00 -16.00 uur
  • 9 maart 2019 - 14.00- 16.00 uur

Details

locatie: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, Vogelenzang
cursusbijdrage: € 25,- per persoon (inclusief cursus­ma­te­riaal)
formulier: Formulier cursus Lector 2019