Links

Links

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Het Sint-Wil­li­brord­semi­narie is de priester­oplei­ding van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Groot­semi­narie St. Wil­li­brord

Het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord is de priester­oplei­ding van Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit

Het Theologisch Instituut St. Wil­li­brord is sinds 2008 geassocieerd met de Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit (Vaticaanstad). HIerdoor kunnen studenten een erkend diploma van Bac­ca­lau­reaat in de Godsdienst­weten­schappen verwerven.

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) heeft tot doel de kennis en toepassing van deze leer die een rechtvaardige opbouw van de samenleving beoogt, te verbreiden.

Mgr. Hendriks - Arsacal

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, hulp­bis­schop van Bisdom Haarlem-Amsterdam, heeft een eigen website onder de naam van zijn titulair bisdom.

R.K.-Kerk in Nederland

Op deze algemene website van de Neder­landse Kerkprovincie is een overzicht te vinden van de organisatie en het leven van de Katholieke Kerk in Nederland.

Neo­ca­te­chu­me­nale Weg

Een deel van de studenten die in het Wil­li­brordhuis de priester­oplei­ding volgt, heeft zijn roeping gevonden in het kader van een geloofsverdieping door het volgen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg.

RKDocumenten

Website van Stichting Interkerk met een schat aan kerkelijke documenten in een goed toegankelijke website.