Toeleiding tot pastoraal werker

Voor toe­koms­tige pas­to­raal werkers is er een speciaal toelei­dings­pro­gramma, waardoor zij met een beperkt pro­gram­ma in drie jaar tijd hun theo­lo­giestudie enigszins kunnen aanvullen, gees­te­lij­ke vor­ming kunnen ont­van­gen en kennis kunnen maken met de diensten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Dit pro­gram­ma wordt op maat samen­ge­steld.

Tevens is er voor pas­to­raal werkers een pro­gram­ma voort­ge­zette vor­ming.