Toeleiding tot pastoraal werker

Voor toekomstige pastoraal werkers is er een speciaal toeleidings­pro­gramma, waardoor zij met een beperkt pro­gram­ma in drie jaar tijd hun theologiestudie enigszins kunnen aanvullen, geestelijke vorming kunnen ontvangen en kennis kunnen maken met de diensten van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Dit pro­gram­ma wordt op maat samengesteld.

Tevens is er voor pastoraal werkers een pro­gram­ma voortgezette vorming.