Studieprogramma

De studiegids van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut in twee delen uitgegeven:

  • Het eerste deel is algemeen en wordt de studenten voortaan aan het begin van de studie uitgereikt, het tweede deel verschaft gegevens over het concrete studiejaar.
  • In het tweede deel, dat u hieronder kunt downloaden, vindt u de informatie over het collegerooster, de bezinningsdagen, de retraite(s), de spirituaal en de stage­be­ge­leider voor het studiejaar waarvoor de studiegids bedoeld is. Daarnaast treft u hier een korte beschrijving aan van de afzonderlijke vakken en een adressenlijst van de docenten die dit jaar les geven en andere bij het instituut betrokken personen. Tenslotte is de jaarlijkse bijdrage van de studenten in de onkosten voor het Bo­ni­fa­tius­insti­tuut aangegeven in dit deel van de studiegids.

Studiegidsen

Het rooster met een dagindeling van collegedagen en bezinningsdagen en een kalender vormen het slot van deze gids:

Normen en directorium voor de permanent diaken

De Con­gre­ga­tie voor de Katholieke Opvoeding & Con­gre­ga­tie voor de Clerus heeft op 22 februari 1998 een document gepubliceerd met de basisnormen voor de vorming en directorium voor de dienst en het leven van de permanent diakens: