Theologie studeren

Theologie studeren
Theologie studeren

Het is mogelijk (in deeltijd) theologie te studeren aan de Tiltenberg, ook zonder priester, diaken, catechist of pastoraal werker te willen worden.

De studiegids van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut wordt in twee delen uitgegeven.

  1. Het eerste deel is algemeen en wordt de studenten voortaan aan het begin van de studie uitgereikt, het tweede deel verschaft gegevens over het concrete studiejaar.
  2. In het tweede deel, dat u hieronder kunt downloaden, vindt u de informatie over het collegerooster, de bezinningsdagen, de retraite(s), de spirituaal en de stage­be­ge­leider voor het studiejaar waarvoor de studiegids bedoeld is. Daarnaast treft u hier een korte beschrijving aan van de afzonderlijke vakken en een adressenlijst van de docenten die dit jaar les geven en andere bij het instituut betrokken personen. Tenslotte is de jaarlijkse bijdrage van de studenten in de onkosten voor het Bo­ni­fa­tius­insti­tuut aangegeven in dit deel van de studiegids.

Het rooster met een dagindeling van collegedagen en bezinningsdagen en een kalender voor het studiejaar 2016/2017 vormt het slot van deze gids.