Nieuwe editie Willibrord Magazine

gepubliceerd: woensdag, 21 december 2016

Net vóór Kerst kunnen wij u het laatste nummer van het Wil­li­brord Magazine presen­te­ren; het zal bin­nen­kort bij onze leden van de gebeds­kring en bij onze wel­doe­ners in de postbus arriveren.

U leest over onze meest recente ac­ti­vi­teiten zoals de wij­ding tot transeunt diaken van onze oud-stu­den­ten Teun Warnaar, Anton Goos en Eli Stok en het 25-jarig bestaan van het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie. Veel lees­ple­zier en een Zalige Kerst en een Gezegend Nieuw­jaar vanwege de redactie!