Willibrorddag en aanstelling tot acoliet

gepubliceerd: dinsdag, 8 juni 2010

De eerste maan­dag van juni vond gewoonte­ge­trouw de Wil­li­brord­dag plaats: de jonge pries­ters kwamen terug naar de Tilten­berg voor navor­ming en een gesprek met de bis­schop, 's mid­dags vond een lezing plaats door Pater S. Lecleir en ’s avonds werd in de Eucha­ris­tie­vie­ring - gece­le­breerd door mgr. J. Punt - Henk Bak aan­ge­steld tot acoliet.

Pater Dr. St. Lecleir sprak over ‘Matteo Ricci en de Kerk in China, bij zijn 400e sterf­dag’. Matteo Ricci leefde van 1552 tot 1610 en was de stichter van de ge­meen­schap van de Jezuïeten in China. Pater Lecleir gaf een over­zicht van de Igna­ti­aanse spiri­tua­li­teit, de bete­ke­nis van werk en leven van Matteo Ricci voor de mis­sio­ne­ring van China en indirect Korea, en wees ons op de open­heid die de Chinese en Azia­tische cultuur kennen voor het chris­te­lijk geloof. Ook hechtte hij eraan het belang te be­na­druk­ken van in­te­res­se in de cultuur van een volk, ook van onze Westerse cultuur.

We bid­den voor de mis­sio­ne­ring van de volkeren!

’s Avonds ont­ving Henk Bak de aan­stel­ling tot acoliet. Hij volgt aan het theo­lo­gisch instituut Sint-Boni­fa­tius de oplei­ding tot diaken en is reeds werk­zaam in de pa­ro­chie HH. Nicolaas en Antonius te Mon­nic­ken­dam.