Palmzondag

gepubliceerd: zondag, 28 maart 2010

Almach­tige eeuwige God,
om aan de mensen
een voor­beeld te geven van nede­rig­heid
hebt gij gewild dat onze Ver­los­ser
mens werd zoals wij
en de dood onder­ging aan het kruis.
Geef dat wij ter harte nemen
wat Zijn lij­den ons te zeggen heeft
en deel hebben aan Zijn ver­rij­ze­nis.

(collecta-gebed van Palm­zon­dag)

De semi­na­rie-ge­meen­schap heeft de plech­tig­he­den van Palm­zon­dag gevierd samen met de gasten en de stu­den­ten van het Sint Boni­fa­tius-instituut die aan de stille dag deelnemen onder lei­ding van pater dr. G. Wilkens. Op de foto's de palm­wij­ding bij het altaar dat zich achter op het terrein van De Tilten­berg bevindt en de lezing van het passie­ver­haal in de kapel.