Rome keurt vaste docenten goed

27 Nieuwe studenten St. Bonifatius

gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2009
De maaltijd tijdens de studiedag van 10 oktober
De maaltijd tijdens de studiedag van 10 oktober
In het midden drs. B. Hartmann en Dr. A. van de Hout pr.
In het midden drs. B. Hartmann en Dr. A. van de Hout pr.

Het Sint Boni­fa­tius-instituut mag zich dit jaar verheugen in 27 nieuwe stu­den­ten. Bij het begin van het nieuwe studie­jaar zijn er nog enkele stu­den­ten bij geko­men, die zich in een laat stadium had­den aangemeld. Intussen kwam uit Rome het bericht dat de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit de voor­ge­stelde personen heeft goedge­keurd als vaste docenten van het Instituut.

Het zijn Dr. R. Gouw, Dr. A. van de Hout, Prof. Dr. G. van Wissen, Dr. J.M. Tercero Simòn en mgr. dr. J. Hendriks. Samen met vice-directeur drs. B. Hartmann vormen zij de basis van het docentencorps van het Instituut. In de staf van het instituut, waarin met name de pas­to­rale stages wor­den geëvalueerd, hebben naast rector mgr. dr. J. Hendriks en drs. B. Hartmann tevens past. F. Geels (supervisor) en de diakens drs. C. Van Opzeeland (supervisor) en P. Steur (stage-coördinator) zit­ting.