Retraites op De Tiltenberg

Dagen van genade...

gepubliceerd: zaterdag, 15 augustus 2009

Zondag 16 au­gus­tus ein­digt de tweede retraite op De Tilten­berg. Evenals de eerste retraite is deze door pater dr. G. Wilkens, spi­ri­tu­aal van de diaken­oplei­ding, geleid. De dag erna begint de derde en laatste retraite die voor de stu­den­ten van het St. Boni­fa­tius-instituut is bestemd. Deze wordt gegeven door pastoor drs. J. Smith.

Pater G. Wilkens begint zon­dag­avond met de retraite voor de pries­ters die in Swagstorf wordt gehou­den. De pries­ter­stu­denten zullen hun retraite doen aan het begin van het nieuwe studie­jaar.

De retraite­da­gen zijn iedere keer bij­zon­der be­lang­rijk. Daar voert de Heer zelf ons mee naar een ‘eenzame plaats’ en helpt ons om meer met Zijn ogen naar ons leven te kijken... Dagen van genade...