Nieuwe folders

gepubliceerd: maandag, 18 mei 2009

Onlangs zijn er nieuwe fol­ders en affiches ver­sche­nen van de pries­ter­oplei­ding en het sint Boni­fa­tius-instituut. Voor het Boni­fa­tius-instituut dat onlangs is erkend als Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen was het de eerste keer dat een fol­der en affiche ver­sche­nen waarin de oplei­ding dui­de­lijk wordt ge­pre­sen­teerd.

Beide fol­ders nodigen de lezer uit om zich door de heilige Geest te laten lei­den bij de keuze van een weg om dienst­baar te kunnen zijn aan Christus en de Kerk: ‘Welke wegen wil de Geest van God jou laten gaan?’.

De fol­ders zijn verkrijg­baar via de receptie van de Tilten­berg, tel. 0252-345345.