Aanbieding boek drs. B. Hartmann

‘Martelaren van Roermond’ verschenen

gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2009
Boek - Martelaren van Roermond
Boek - Martelaren van Roermond

Vrij­dag­mid­dag 27 maart vond in Roermond de aanbie­ding plaats van de eerste exemplaren van het boek van drs. B. Hartmann over de mar­te­la­ren van Roermond aan de Bis­schop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz en aan de Burge­mees­ter van Roermond, Henk van Beers, bij gelegen­heid van de ope­ning van een ten­toon­stel­ling die gewijd is aan de kartuizers die vele eeuwen in Roermond waren geves­tigd.

Drs. Ben Hartmann is docent kerkge­schie­de­nis aan het filo­so­fisch-theo­lo­gisch instituut Sint Wil­li­brord van het groot­semi­narie en vice-directeur van het Sint Boni­fa­tius-instituut, het Hoger instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen dat even­eens op De Tilten­berg is geves­tigd. Het boek, ver­sche­nen bij uit­ge­ve­rij-verzend­boek­han­del Colomba, telt 180 blz. en kost € 19,90.