Zomerretraite 2014 in Thorn

gepubliceerd: dinsdag, 10 december 2013

Ko­men­de zomer zal weer een zomer­re­traite wor­den geor­ga­ni­seerd voor pries­ters, per­ma­nente diakens & pas­to­raal werken­den. De retraite is van zon­dag 3 au­gus­tus t/m zater­dag 9 au­gus­tus bij de Foyer de Charité ‘Marthe Robin’ in Thorn, Limburg.

De totale kosten van deze retraite bedragen € 255, te voldoen op de retrai­telo­ca­tie of via rek.nr. 52.38.930 t.n.v. Stich­ting Foyer de Charité Marthe Robin Thorn o.v.v. naam & retraite. U bent van harte uit­ge­no­digd.

Pater G. Wilkens sj zal de retraite lei­den. De data en tij­den zijn zo gekozen dat u geen ver­van­ging hoeft te regelen voor de weekend­vie­ringen. U kunt zich aanmel­den via de Foyer in Thorn.