Cursussen weer van start

gepubliceerd: woensdag, 28 september 2016
Cursussen weer van start

Wist u dat de Tilten­berg ook allerlei cursussen or­ga­ni­seert voor lectoren, bui­ten­ge­wone be­die­naren van de H. Eucha­ris­tie of over de ver­schil­lende stro­mingen in de ge­schie­de­nis van de spiri­tua­li­teit?

De data voor de lectoren­cur­sus zijn de zater­da­gen 28 januari, 11 februari en 4 maart 2017, van 14.00 - 16.00 uur.

De data voor de cursus voor bui­ten­ge­woon be­die­naar van de H. Eucha­ris­tie zijn 11 maart, 8 april en 6 mei 2017, van 14.00 – 16.00 uur.

De cursus over de ge­schie­de­nis van de spiri­tua­li­teit is reeds be­gon­nen maar men kan steeds aan­slui­ten.