Bezinningsdag met pater B. Beckers s.j.

gepubliceerd: woensdag, 15 februari 2017

De be­zin­nings­da­gen van het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius vin­den plaats op De Tilten­berg te Vo­ge­len­zang van 9.00 tot 18.00 uur.

De bedrage in de kosten is € 25 per persoon.

Aanmel­den via het se­cre­ta­riaat van De Tilten­berg, tel: (0252-345345) of per e-mail: evene­menten@tilten­berg.org