Vormingsprogramma - Pastoor J. Smith - Geestelijk leven

Maandag 3 april • 15.00 uur

gepubliceerd: woensdag, 15 februari 2017
Vormingsprogramma - Pastoor J. Smith - Geestelijk leven
(foto: Lodewijkparochie.nl)

In het kader van het vor­mings­pro­gramma van het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius komt pastoor J. Smith, spi­ri­tu­aal van het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord spreken over Gees­te­lijk leven.

Pro­gram­ma

15.15 uur: Jeroen Smith over Gees­te­lijk leven (als dit gaat qua tijdstip, anders ’s morgens)
18.00 uur: Vespers en heilige Mis
Aan­slui­tend: Buffet­maal­tijd