Diploma-uitreiking St. Bonifatiusinstituut

gepubliceerd: zondag, 19 februari 2017

Hoogte­punt van onze studie­dag op zater­dag 18 februari was onge­twij­feld de diploma’s en getuig­schriften die een heel aantal van onze stu­den­ten mochten ont­van­gen voor de basis­vor­ming theo­lo­gie (minor of major variant) uit de han­den van de directeur en studieprefect.

Terecht werd het glas geheven op de bekro­ning van vele jaren werk!

Langs deze weg willen wij allen nogmaals fe­li­ci­te­ren!
Moge hun inzet ten goede komen aan hun levensweg en aan hun inzet voor de Kerk!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.