Open dag St. Bonifatius Instituut

Zaterdag 20 mei • 9.00 tot 16.00 uur

gepubliceerd: maandag, 20 maart 2017

Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Kom dan naar de Open dag van het St. Boni­fa­tius Instituut op zater­dag 20 mei 2017. De dag begint om 9.00 uur met de Lauden (Ge­za­men­lijk ochten­ge­bed) en de Eucha­ris­tie­vie­ring.

Pro­gram­ma

Vanaf 10.30 uur voor­zien wij gesprekken met de studieprefect omtrent prak­tische zaken in ver­band met de studie, met de bis­schop­pe­lijk verant­woor­de­lijke voor de oplei­dingen, de gees­te­lijk leidsman (spi­ri­tu­aal) van de oplei­ding over het ver­band tussen theo­lo­gie stu­de­ren en het gees­te­lijk leven als ook gesprekken en uit­wis­se­ling met stu­den­ten.

De dag ein­digt om 15.45 uur met het bid­den van de Vespers. Tevens is er de gelegen­heid kennis­ma­ken met de prach­tige locatie van De Tilten­berg en de ge­schie­de­nis van het huis.

Aanmel­den

Wij verzoeken u zich aan te mel­den (ook in ver­band met de lunch) bij de studieprefect Drs. Diederik Wienen via e-mail: