Programma Open Dag

Zaterdag 20 mei • 8.45 uur • De Tiltenberg

gepubliceerd: dinsdag, 2 mei 2017
Programma Open Dag

Op zater­dag 20 mei 2017 is er een open dag waarop je kunt kennis­ma­ken met het Boni­fa­tius instituut. Een dag­deel of een hele dag kennis­ma­ken met stu­den­ten en docenten op een plek waar geloof en studie hand in hand gaan. Je bent van harte welkom op deze open dag!

Theo­lo­gie stu­de­ren is sterker wor­den, sterker in je eigen geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg in het geloof te vin­den. Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut geeft vele moge­lijk­he­den om je te verdiepen in het katho­lie­ke geloof: van korte cursussen tot het in deel­tijd behalen van een bachelor of master in de theo­lo­gie. De colleges en cursussen vin­den (voor­na­me­lijk) op zater­dag plaats.

Pro­gram­ma (onder voorbehoud)

8.45 uur Binnen­komst en welkom
9.00 uur Lauden (Ge­za­men­lijk ochtend­ge­bed) en Eucha­ris­tie­vie­ring
10.15 uur Koffie/thee
10.30 uur gast­col­lege Mgr. J. Hendriks
11.20 uur Over theo­lo­gie stu­de­ren op de Tilten­berg (Rector Bruggink)
11.50 uur Ge­tui­ge­nissen door stu­den­ten
(tussendoor een pauze)
12.25 uur Rond­lei­ding gebouw
13.00 uur Ge­za­men­lijke lunch
aan­slui­tend mid­dagpauze en gelegen­heid tot uit­wis­se­ling en gesprek met stu­den­ten
14.10 uur Prak­tische zaken, wat zijn de moge­lijk­he­den voor stu­de­ren aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut?
15.00 uur Theo­lo­gie stu­de­ren en gees­te­lijk leven
een toelich­ting door één van de spi­ri­tu­aals van de oplei­ding
15.15 uur Gelegen­heid tot vragen over stu­de­ren aan De Tilten­berg
(onderwijl hapje en drankje)
15.45 uur Vespers (Avond­ge­bed)
16.00 uur einde

Aanmel­den

Wij verzoeken u zich aan te mel­den (ook in ver­band met de lunch) bij de studieprefect Drs. Diederik Wienen via e-mail:

De Tilten­berg

De Tilten­berg is een prach­tig en sfeer­vol gebouw, dichtbij de duinen in Vo­ge­len­zang (ten zui­den van Haar­lem) en is per auto of met het open­baar ver­voer te bereiken. Het adres is Zil­ker­duin­weg 375 te Vo­ge­len­zang.