Studieprogramma 2017-2018

gepubliceerd: donderdag, 31 augustus 2017
Studieprogramma 2017-2018

Aan de voor­avond van het nieuwe studie­jaar van het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut, dat op zater­dag 2 sep­tem­ber (major en minor) van start zal gaan, publiceren wij het de­fi­ni­tieve studie­pro­gramma.

Hierin is te vin­den: de les­da­gen, de vak­be­schrij­vingen, het colle­gerooster en in­for­ma­tie over de studie­kos­ten. U kunt het do­cu­ment hier down­loa­den:

Een gezegend nieuw studie­jaar gewenst!