Studiejaar geopend

gepubliceerd: zaterdag, 2 september 2017

Op zater­dag 2 sep­tem­ber is weer een studie­jaar van het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut van start gegaan met een Pontificale H. Mis, gece­le­breerd door Mgr. J. Hendriks, hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Passend bij het evan­ge­lie van de dag over de talenten en passend bij het begin van het studie­jaar riep Mgr. Hendriks ons op onze schillende talenten ten dienste te stellen van het Rijk Gods.

Hij mocht ook onze nieuwe spi­ri­tu­aals introduceren: pastoor A.M.M. Overmars en pastoor B.J. Zweers als op­vol­gers van pater Bart Beckers sj.

De stu­den­ten wachtte meteen een vol pro­gram­ma met colleges Kerkge­schie­de­nis (G. Bruggink), Oude Testa­ment (C. de Lange), Christo­lo­gie (A. Van den Hout), Mario­lo­gie (Mgr. J. Hendriks), Bio-ethiek (E. Garcia Gonzales), Trini­teitsleer (A. Van den Hout) en Heiligen (J. Smith).

Wij wensen allen een gezegend studie­jaar.

(foto­graaf: Paul Frank­hui­zen)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.