Navormingsprogramma 2017-2018

gepubliceerd: woensdag, 20 september 2017
Navormingsprogramma 2017-2018

Een nieuw studie­jaar betekent ook een nieuw jaar van navor­ming voor onze diakens en cate­chisten. Deze navor­ming vindt steeds plaats op de eerste maan­dag van de maand.

De volle­dige studiegids kan hier gedownload wor­den en wordt ook aan alle betrok­ke­nen toegezon­den. Hier volgen de be­lang­rijk­ste data en thema’s.

Tot het verplichte vor­mings­pro­gramma horen vier maan­da­gen naar keuze, te kiezen uit onderstaand pro­gram­ma.

 

optie 1

Maan­dag 2 ok­to­ber (locatie Heiloo)

12.10-13.40 uur: Drs. J.W.M.C. van Reisen over Au­gus­ti­nus
15.30 uur: Wil­li­brord­le­zing Drs. J.W.M.C. van Reisen: Au­gus­ti­nus
18.00 uur: Vespers en heilige Mis
Aan­slui­tend: Buffet­maal­tijd

optie 2

Maan­dag 6 no­vem­ber 2017

12.10-13.40 uur: Drs. J. Moons sj over homili­tiek (theorie)
15.00-16.30 uur: Drs. J. Moons sj over homili­tiek (praktijk)
18.00 uur: Vespers en heilige Mis
Aan­slui­tend: Buffet­maal­tijd

optie 3

Maan­dag 4 de­cem­ber 2017

12.10-13.40 uur: Mgr. Dr. J. Hendriks: Katho­lie­ke school en katho­liek gezin
15.00-16.30 uur: Massimo en Patricia Paloni: Geloof in het gezin.
16.30 uur: Wil­li­brord­le­zing Massimo en Patricia Paloni: Geloof in het gezin
18.00 uur: Vespers en heilige Mis
Aan­slui­tend: Buffet­maal­tijd

optie 4

Maan­dag 5 maart 2018

12.10-13.40 uur: A. van Hameren: Hulp­groep voor ouders van verslaaf­den
15.00-16.30 uur: Pastoor J. Smith: Het belang van heiligenlevens
18.00 uur: Vespers en heilige Mis
Aan­slui­tend: Buffet­maal­tijd

optie 5

Maan­dag 7 mei 2018

12.10-13.40 uur: Spreker nog in te vullen : Stu­den­ten­pas­to­raat
15.00-16.30 uur: Dr. Eduardo Echeverria: on­der­werp wordt later bepaald
16.30 uur: Wil­li­brord­le­zing Dr. Eduardo Echeverria: on­der­werp wordt later bepaald
18.00 uur: Vespers en heilige Mis
Aan­slui­tend: Buffet­maal­tijd