Navorming - Drs. J. Moons sj - Homilitiek

Maandag 6 november - 12.00 uur

gepubliceerd: woensdag, 20 september 2017
Drs. J. Moons sj
Drs. J. Moons sj

Door het jaar wor­den mid­da­gen van navor­ming gehou­den voor onze diakens en cate­chisten. Deze navor­ming vindt steeds plaats op de eerste maan­dag van de maand.

Maan­dag 6 no­vem­ber 2017

12.10-13.40 uur: Drs. J. Moons sj over homili­tiek (theorie)
15.00-16.30 uur: Drs. J. Moons sj over homili­tiek (praktijk)
18.00 uur: Vespers en heilige Mis
Aan­slui­tend: Buffet­maal­tijd