Navorming - Mgr. Hendriks en echtpaar Paloni

Maandag 4 december - 12.00 uur

gepubliceerd: woensdag, 20 september 2017
Massimo & Patricia Paloni
Massimo & Patricia Paloni

Door het jaar wor­den mid­da­gen van navor­ming gehou­den voor onze diakens en cate­chisten. Deze navor­ming vindt steeds plaats op de eerste maan­dag van de maand.

Maan­dag 4 de­cem­ber 2017

12.10-13.40 uur: Mgr. Dr. J. Hendriks: Katho­lie­ke school en katho­liek gezin
15.00-16.30 uur: Massimo en Patricia Paloni: Geloof in het gezin.
16.30 uur: Wil­li­brord­le­zing Massimo en Patricia Paloni: Geloof in het gezin
18.00 uur: Vespers en heilige Mis
Aan­slui­tend: Buffet­maal­tijd