Navorming - A. van Hameren en pastoor J. Smith

Maandag 5 maart - 12.00 uur

gepubliceerd: woensdag, 20 september 2017
Navorming - A. van Hameren en pastoor J. Smith

Door het jaar wor­den mid­da­gen van navor­ming gehou­den voor onze diakens en cate­chisten. Deze navor­ming vindt steeds plaats op de eerste maan­dag van de maand.

Maan­dag 5 maart 2018

12.10-13.40 uur: A. van Hameren: Hulp­groep voor ouders van verslaaf­den
15.00-16.30 uur: Pastoor J. Smith: Het belang van heiligenlevens
18.00 uur: Vespers en heilige Mis
Aan­slui­tend: Buffet­maal­tijd