Navorming - Dr. Eduardo Echeverria

Maandag 7 mei - 12.00 uur

gepubliceerd: woensdag, 20 september 2017
Dr. Eduardo Echeverria
Dr. Eduardo Echeverria

Door het jaar wor­den mid­da­gen van navor­ming gehou­den voor onze diakens en cate­chisten. Deze navor­ming vindt steeds plaats op de eerste maan­dag van de maand.

Maan­dag 7 mei 2018

12.10-13.40 uur: Spreker nog in te vullen : Stu­den­ten­pas­to­raat
15.00-16.30 uur: Dr. Eduardo Echeverria: on­der­werp wordt later bepaald
16.30 uur: Wil­li­brord­le­zing Dr. Eduardo Echeverria: on­der­werp wordt later bepaald
18.00 uur: Vespers en heilige Mis
Aan­slui­tend: Buffet­maal­tijd