Twee cursussen weer van start in oktober

Verdieping katholiek geloof en Liturgie van de Goede Week

gepubliceerd: maandag, 25 september 2017
Twee cursussen weer van start in oktober

Wist u dat het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut, naast de reguliere colleges, ook afzon­der­lijke cursussen aanbiedt waarin aspecten van het katho­liek geloof ontdekt en verdiept kunnen wor­den.

Op 7 ok­to­ber start onze cursus Ver­die­ping katho­liek geloof en op 13 ok­to­ber onze cursus Liturgie van de Goede Week. Meer in­for­ma­tie en de moge­lijk­heid tot in­schrij­ving: