Verdieping in het katholieke geloof

gepubliceerd: vrijdag, 29 september 2017
De Youcat (catechismus voor jongeren)
De Youcat (catechismus voor jongeren)

Op zater­dag 7 ok­to­ber 2017 gaat de cursus Ver­die­ping in het katho­lie­ke geloof van start. In een aantal bij­een­komsten zullen vragen en ant­woor­den rond grote thema’s uit het katho­lie­ke geloof wor­den be­spro­ken aan de hand van YouCat, Cate­chis­mus voor jon­ge­ren (en de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk).