Cursus Liturgie van de Goede Week

gepubliceerd: vrijdag, 29 september 2017
De Chrismamis op woensdag in de Goede Week
De Chrismamis op woensdag in de Goede Week (foto: Jan Jaap van Peperstraten)

Op vrij­dag 13 ok­to­ber gaat de cursus Liturgie van de Goede Week van start. De liturgie van de Goede Week, die uitmondt in het Paas­feest, vormt het hart en de bron van heel het li­tur­gisch jaar. In deze cursus gaan we dieper in op de ach­ter­gron­den van wat we deze dagen vieren.