Studiedag Nieuwe Evangelisatie

gepubliceerd: dinsdag, 9 januari 2018
Dr. Ralph Martin
Dr. Ralph Martin

Het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert i.s.m. Gas­ten­huis/ con­fe­ren­tie­cen­trum Onze Lieve Vrouw ter Nood een Studie­dag over Nieuwe Evangeli­sa­tie op maan­dag 19 februari 2018 te Heiloo. Spreker is Dr. Ralph Martin.

De volgende on­der­wer­pen zullen deze dag aan bod komen:

  • Evangeli­sa­tie en Nieuwe Evangeli­sa­tie: Waarom eigen­lijk?
  • Theo­lo­gische ver­war­ring die de evangeli­sa­tie ondermijnt;
  • Het ver­band tussen hei­lig­heid en evangeli­sa­tie;
  • Orthodoxie is niet genoeg: we moeten “met kracht uit den hoge zijn toe­gerust.”

Dr. Ralph Martin is professor aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit, tevens directeur van de studie­pro­gramma’s Nieuwe Evangeli­sa­tie. Verder is hij als adviseur verbon­den aan de Pau­se­lijke Raad van de Nieuwe Evangeli­sa­tie en in 2012 door paus Bene­dic­tus benoemd als “expert” bij de bis­schop­pen­synode over de nieuwe evangeli­sa­tie. Hij heeft vele boeken ge­pu­bli­ceerd en is directeur van de organi­sa­tie Renewal Ministries.

Pro­gram­ma

8.30 uur: Inloop
9.00 uur: H. Mis met Mgr. Hendriks (con­ce­le­bra­tie moge­lijk)
daarna: Koffie/ thee
daarna: Lezing Theo­lo­gie van de Nieuwe Evangeli­sa­tie: Funda­ment en Visie
12.45 uur: Middag­ge­bed en lunch
Middag: Ver­die­ping en uit­wis­se­ling
17.00 uur: Afslui­ting en borrel

Details

datum: 19 februari 2018
tijd: 9.00 tot 17.30 uur
locatie: Gas­ten­huis / con­fe­ren­tie­cen­trum OLV ter Nood Hoogeweg 65, Heiloo (parkeren: Kapellaan)
kosten: € 15 (inclusief lunch)
opgave: info@olvter­nood.nl
072 - 5051288 (ma, di, do, vr 9-15u)