Studiemiddag interculturele dialoog

Donderdag 20 september - 12.00 uur - Wassenaar

gepubliceerd: vrijdag, 24 augustus 2018

NKSR - Studiemiddag interculturele dialoog

Op donderdag 20 september houdt de Neder­landse Katholiek Schoolraad (NKSR) een studie­mid­dag over interculturele dialoog.

“Elke ontmoeting met de ander is een graankorreltje dat neervalt; als je het met volgehouden en respectvolle zorg begiet, zal er een boom uit groeien met een veelheid aan vruchten.”

Dat zei paus Franciscus bij een Amerikaanse bijeenkomst voor interreligieuze dialoog. De paus benadrukt dat die dialoog niet alleen gaat over ingewikkelde theologische thema’s maar allereerst een ‘dialoog van het dagelijkse leven’ is waaruit vriend­schap groeit.

De katholieke school is bij uitstek een oefen­plaats voor interculturele dialoog. Wij hebben een rijke traditie in het omgaan met veelkleurigheid. Vanuit het besef dat ieder mens een kind van God is dat naar waarheid en liefde zoekt, vormen katholieke scholen levendige waarde(n)gemeen­schappen waarin dialoog, respect en vriend­schap voortdurend aandacht krijgen. Hoe kunnen wij deze dialoog voeden en vruchtbaar maken? Welke uitdagingen zien we? En wat is het maat­schap­pe­lijk belang van de interculturele dialoog op school? Samen met u willen we nadenken over de antwoorden op deze vragen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, directies en docenten in het primair en middelbaar onderwijs, pabodocenten, identiteits­be­ge­leiders, studenten en anderen die betrokken zijn bij de katholieke schoolwereld. Om een goede afspiegeling te hebben, hechten wij veel waarde aan uw komst! De uitkomsten van deze middag zal de NKSR meenemen naar het inter­nationale symposium over dit thema dat in het voorjaar van 2019 in Brussel zal plaats­vin­den in het kader van het door het Vaticaan uitgebrachte document Educating to intercultural dialogue in Catholic schools. Living in harmony for a civilization of love.’ We hebben een pro­gram­ma vol inspirerende sprekers, dialoog en ontmoeting!

De bijeenkomst zal in goede banen worden geleid door Jan-Willem Wits, onder meer bekend als het ‘brein’ achter het interview dat paus Franciscus gaf aan de Utrechtse daklozenkrant.

Na afloop van het plenaire pro­gram­ma is er alle ruimte voor informele ontmoeting en voortzetting van de dialoog.

Er zijn voor u aan deze dag geen kosten verbonden.

Pro­gram­ma

12.00 uur Inloop met broodjeslunch
12.30 uur Welkomstwoord door Roland Grillis, rector van het Adelbert College
12.35 uur Opening door Mgr. Jan Hendriks, bisschop-referent katholiek onderwijs
12.45 uur Uit de praktijk: door een leerling van het Adelbert College
13.00 uur Inleiding ‘Kansen voor persoons­vor­ming’ door Juliëtte van Deursen, docent Religious Education and Interreligious Dialogue aan Fontys Hoge­school en promovendus bij de Tilburg School of Catholic Theology
13.30 uur Pauze
14.00 uur Uit de praktijk: Ontdekkingen van een schoolleider in de stad, Lex de Goeij van de St. Dominicus­school in Utrecht
14.20 uur Inleiding - ‘Werken aan vrede’ door Hilde Kieboom, voorzitter Sant’ Egidio in Vlaanderen
14.50 uur Open dialoog
15.20 uur Observaties door Theo van der Zee, coördinator en onderzoeker katholiek onderwijs bij Verus
15.30 uur Borrel

Details

datum: donderdag 20 september 2018
tijd: van 12.00 tot 16.30 uur
locatie: Adelbert College, Deijlerweg 163, Wassenaar
aanmelden: vóór 10 september 2018 middels het aanmeld­for­mu­lier
website: www.nksr.nl/studie­mid­dag-burger­schaps­vor­ming