Studieprogramma 2018-2019

gepubliceerd: maandag, 27 augustus 2018

Nu het nieuwe studie­jaar van het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut voor de deur staat (de eerste colleges vangen aan op 1 sep­tem­ber), is de volle­dige en de­fi­ni­tieve studiegids voor het jaar 2018-2019 ver­sche­nen.

Hierin is te vin­den: de les­da­gen, de vakbeschrij­vingen, het colle­gerooster en in­for­ma­tie over de studie­kos­ten.

U kunt het do­cu­ment hier down­loa­den:

Een gezegend nieuw studie­jaar gewenst!